Terms and Conditions

Terms and Conditions คือข้อบังคับและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นสัญญาระหว่างผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ waveufabetm4.com ซึ่งคุณควรทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อน เพราะเมื่อทำการสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาเรียบร้อยแล้ว คุณจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บกำหนดไว้นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการระงับสถานะความเป็นสมาชิกของคุณ ซึ่งข้อบังคับและเงื่อนไขได้จำแนกออกเป็นข้อ ๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

Term and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ผู้ใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ ทางเว็บจะปฏิเสธการเป็นสมาชิกของคุณทันที
  2. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างดี ไม่นำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนก่อนได้รับความยินยอมแน่นอน
  3. เมื่อเป็นสมาชิกกับทางเว็บเรียบร้อยแล้ว คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  4. ทางเว็บ waveufabetm4.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดความผิดพลาดจากการใช้บริการกับทางเว็บทุกกรณี รวมถึงการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกของคุณทันที หากพบว่ามีการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการได้ตามสมควรภายใต้ดุลยพินิจของทางเว็บ waveufabetm4.com โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  6. ทรัพย์สินทุกรูปแบบที่ปรากฏบนเว็บ waveufabetm4.com ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่าง ๆ , รูปภาพกราฟิก , คลิปเสียงวีดีโอ รวมถึงซอฟต์แวร์สำหรับการใช้บริการ ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บทั้งหมด ห้ามนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด หากละเมิด หรือฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมาย และยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ กรุณาติดต่อทาง contact@waveufabetm4.com
  8. การยอมรับในข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ ถือว่ามีผลทันทีเมื่อเกิดการกระทำการใด ๆ ขึ้นกับทางเว็บของเรา